Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014: Perspektivering af resultaterne

Gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø d. 24. juni 2015:
Professor Reiner Rugulies sætter perspektiv på resultaterne om psykisk arbejdsmiljø og helbred og viser forskningsresultater, der er frembragt med udgangspunkt i NFA’s arbejdsmiljøovervågning. Han fokuserer specielt på de faktorer, der er forbundet med en særligt høj risiko for nedsat helbred.