Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014: Undersøgelsens baggrund og metode

Gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø d. 24. juni 2015: Analysechef Elsa Bach, NFA, redegør for arbejdsmiljøovervågningens baggrund og design og fortæller om, hvordan NFA undersøger udviklingen i arbejdsmiljø og helbred over tid. Hun fortæller også om NFA’s virksomhedsundersøgelser, og hvordan man kan analysere sammenhænge mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og medarbejdernes arbejdsmiljø.