De giver KOL-patienterne en bedre livskvalitet

Selv om han lider af den alvorlige lungesygdom KOL, så er livskvaliteten alligevel røget nogle grader i vejret hos Preben Selck.

Det kan han takke professor dr.med. Jørgen Vestbo og hans folk for på Lungemedicinsk sektion på Hvidovre Hospital. Afdelingen er toneangivende inden for forskning KOL både nationalt og internationalt. Det resulterede i 2010 i tildelingen af Region Hovedstadens store sundhedspris, Global Excellence.

Patienterne inddrages i den nyeste forskning. Det betyder blandt andet, at de får mulighed for at nyde godt af nye behandlingsmetoder – endnu før de er blevet offentligt tilgængelige.

KOL-patient Preben Selck fortæller, at han har fået en meget stor viden om sin sygdom ved at blive inddraget aktivt i forskningsarbejdet på Hvidovre Hospitals lungemedicinske sektion. – Det giver en utrolig ro, siger han. Jeg ved hvad jeg skal gøre, hvis jeg f.eks. pludselig ikke kan trække vejret.

Professor Jørgen Vestbo er stolt af, at hans afdeling har fået Global Excellence. Det betyder, siger han, at Lungemedicinsk Sektion i endnu højere grad end hidtil føler, de kan hævde sig blandt de internationale medspillere.

Professor Nicolas Demartines fra Schweiz, der er med i bedømmelsesudvalget for Global Excellence 2011, siger om betydningen af prisen, at den er med til at stimulere modtagerne til fortsat forskning i både regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt regi.