Få tilstandsrapport til dit hus over hele landet

Når man skal sælge sin bolig, så kan det godt overraske, hvor mange papirer, der skal udfyldes, og rapporter, der skal laves, bare for at opfylde de gældende lovkrav. Man tænker måske, at det da virkelig ikke burde være nødvendigt, især hvis man, som de fleste, er helt almindelige, lovlydige borgere, der blot vil overdrage sin ejendom i nye hænder, uden den fjerneste tanke om at snyde, eller holde noget skjult for sælger. Men der er faktisk gode grunde til grundigheden.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men faktisk bliver der lavet tilstandsrapport ved langt de fleste hussalg i Danmark. For både køber og sælger er der nemlig store fordele ved at have en tilstandsrapport med i handlen. For køber giver den naturligvis bedre gennemsigtighed og større overblik. Det giver tryghed for begge parter, at man ved hvilken tilstand ejendommen er i. En byggeteknisk gennemgang af boligen er en klar kilde til mere gennemsigtighed.

Fritagelse for ansvar

En sælger er ansvarlig for mangler og fejl i op til ti år efter salget. Men har der, i forbindelse med salget, været oprettet en tilstandsrapport, så vil den friholde sælger for ansvar, i tilfælde af at køber skulle finde grund til at lægge sag an. Det kan være en stor lettelse for køber at have den viden i baghånden. Der kan være fejl på selv det bedste hus, som ejer ikke selv kender til, men som vil blive klarlagt ved udarbejdelsen af en Tilstandsrapport. Derfor er det så vigtigt at have en med i hånden.

Spørg gerne eksperterne

På Botjeks hjemmeside kan du udfylde en formular og få sat gang i processen om udarbejdelsen af en tilstandsrapport på din ejendom. Botjek har erfarne folk til rådighed, som kan lave en tilstandsrapport på dit hus, som i du kan have med i dit salgsmateriale. Dette vil en hver køber finde meget beroligende, lige som det vil være en tryg ting for dig, som sælger, at have med. Når du har indsendt formularen har du svar indenfor 24 timer. Så skal der bare aftales tid til at eksperterne kan komme.