Globalt udviklingsmål: Et bedre sundhedvæsen

Et godt helbred er fundamentet for vores liv og handlemuligheder. Et godt sundhedsvæsen er altafgørende for at sikre vores helbred og tilbyde os behandling, når vi har brug for det.

Et velfungerende sundhedsvæsen omfatter uddannet personale, tilstrækkelige ressourcer i form af medicin og sengepladser og et højt hygiejneniveau. At kunne få lægehjælp og forebyggende sundhedsbehandling i dit nærområde er nødvendigt, hvis sundhedstilbuddet skal være for alle.
Ved alvorlig sygdom og ulykker er tiden en afgørende faktor, hvis patienten skal overleve og undgå fysiske mén.

Særligt sårbare patienter
I 2012 døde 6,6 millioner børn under 5 år på verdensplan. Det svarer til et gennemsnit på 18.000 dødsfald om dagen. Langt de fleste småbørn dør af sygdomme, der kan forebygges. Sygdomme som diarre, malaria, lungebetændelse og fødselsrelaterede komplikationer.

Manglende undersøgelser under graviditet er et andet eksempel på et utilstrækkeligt sundhedsvæsen. Kun halvdelen af de gravide kvinder i udviklingslande får de anbefalede fire graviditetsundersøgelser. Det kan skyldes lange afstande til sundhedsklinikker, men også mangel på kvalificeret sundhedspersonale. Hvor der i Norge er 250 personer for hver uddannet læge, er der i Kenya 5000 indbyggere pr. læge.

Et standardiseret dansk sundhedsvæsen
Standardpakker som fx ”kræft-pakker” skal sikre, at patienter får den samme kvalitet af behandling uanset hvor i landet de bor. Standardisering medfører krav om ensartethed; men selvom intentionen er at højne kvaliteten i behandlingen, kan det medføre uhensigtsmæssige arbejdsgange for personale og patienter.
At standardisere sundhedsvæsenet adskiller fra standardisering af en bilproduktion, fordi det er patienter og ikke produkter, man arbejder med. Patienter er mennesker og mennesker er forskellige.

Fælles standarder for sundhedsområdet kan betyde, at to vidt forskellige områder arbejder ud fra de samme retningslinjer. Fx er børnepsykiatrien blevet underlagt standarder for voksenpsykiatrien. En bestemt psykiatrisk diagnose udløser en bestemt behandlingspakke; men den samme diagnose kan hos den enkelte patient dække over vidt forskellige problemstillinger. Patienter er mere end deres diagnose – de er hele mennesker med familienetværk og en historie.

SØGEORD
Superhospital, Akuthjaelpen, child survival rate, essential medicines