Praktiske tips til forårsvandringen

Som gammel vandrefugl vil jeg med det samme advare om, at der findes lige så mange gode tips og holdninger til den gode vandring, som det antal interessefæller, den nye vandrer vil møde på sine ture. Derfor bør man gå ind i enhver samtale med en vandrer med åbent sind og lidt sund skepsis.